Dipòsit Digital de l'Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya

El DDAPEPC és un repositori de publicacions històriques digitalitzades per l'Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya (APEPC) com a contribució als  projectes cooperatius Premsa Catalana Digitalitzada i ARCA.  Les monografies es poden localitzar en línia al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya. La majoria de les publicacions tenen una relació directa amb l’Escola Pia de Catalunya, perquè van ser produïdes per aquesta congregació, perquè són d’autor escolapi o van ser utilitzades com a llibres de text als seus col·legis. Es presenten les publicacions en apartats diferenciats: revistes, exàmens públics,  fullets i llibrets didàctics, sermons i pregàries i una miscel·lània. La majoria de les publicacions són de breu extensió i formen part de la nostra col·lecció de fullets antics. També hi ha un apartat de publicacions  recents d'interès històric publicades per Escola Pia de Catalunya .

Revistes  Des de finals de segle XIX i durant tot el segle XX la majoria de les escoles han publicat algun tipus de revista de manera més o menys formal.  Entre aquestes publicacions podem fer dues distincions principals: les que eren impulsades principalment per l'escola, algunes de les quals arribàren a assolir gran qualitat,  i les que foren ideades i elaborades pels propis alumnes. 

Exàmens públics dels segles XVIII i XIX.  Al segle XVIII i  gairebé tot el segle XIX els alumnes més avantatjats dels col·legis de l’Escola Pia demostraven les aptituds adquirides a les aules en uns actes oberts al públic anomenats certàmens literaris, acadèmies de pietat o simplement exàmens públics. 

Fullets i publicacions didàctiques   L'Escola Pia va estimular la publicació dels seus propis llibres de text sovint aportant el seu propi mètode.  Des de l'urbanitat a l'aritmètica, els estudis de comerç, la gramàtica o les lectures, suplien altres publicacions no adients, inexistents o difícils de trobar.  També hi ha altres publicacions antigues promogudes per entitats alienes a l'Escola Pia, que complementen la col·lecció de llibres de text. 

Sermons i pregàries. Una part molt important de les produccions impreses per encàrrec de l'Escola Pia eren de temàtica religiosa. Molt sovint eren textos que anteriorment s'havien exposat en forma de discursos, sermons o pregàries.

Altres fullets. Es tracta de publicacions breus, de poques pàgines i de temàtica diversa. Predominen les de caràcter religiós i pedagògic, però la variabilitat és àmplia.  

Publicacions modernes. edicions de llibres i documents publicats per l'Escola Pia, majoritàriament relacionades amb la seva història.